Kompileerime cmake ise sarnaselt MSYS2 installeerimisega

cd ~
mkdir cmake-src
cd cmake-src
wget https://cmake.org/files/v3.3/cmake-3.3.2.tar.gz
tar xvf cmake-3.3.2.tar.gz
cd cmake-3.3.2
./configure
make
sudo make install
exit

Käivitame nüüd terminaliakna uuesti. Nagu näha, on meil nüüd värske cmake olemas:

cmake --version